Powrót Przekaźniki kontroli izolacjiRI-R48

RI-R11 RI-R48 RI-R60 RI-SM


zajrzyj tutaj -> KATALOG <- zajrzyj tutaj


    Przekaźniki kontroli izolacji serii RI są przeznaczone do monitorowania poziomu rezystancji izolacji w sieciach (IT). Ogólnie, sieci IT są stosowane tam, gdzie ważne jest nieprzerwane funkcjonowanie instalacji. Dla tego typu sieci impedancja izolacji jest kwestią bardzo istotną, gdyż prądy upływu doziemnego w przypadku awarii są bardzo małe. Pomiar rezystancji izolacji pozwala uniknąć sytuacji wystąpienia niebezpiecznego potencjału na pracujących urządzeniach. W przypadku pogorszenia się rezystancji izolacji tradycyjnej sieci, konieczne jest natychmiastowe wstrzymanie zasilania uszkodzonego odcinka linii, o tyle w sieci IT nie jest to konieczne, ale już pierwsze doziemienie musi zostać wykryte i wyeliminowane. Przekaźniki RI, w różnych wykonaniach weryfikują poziom izolacji i informują o sytuacjach awaryjnych.


TYPOWE ZASTOSOWANIA
Sieci IT są wykorzystywane tam, gdzie ważne jest nieprzerwane funkcjonowanie instalacji.
W związku z tym, przekaźniki serii RI znajdują szczególne zastosowanie w:
  • Przemysłach chemicznym i metalurgicznym, gdzie przerwa w zasilaniu generuje poważne straty ekonomiczne
  • Systemach informacyjnych i łączności
  • Miejscach narażonych na wybuch i zagrożonych pożarem
  • Kopalniach
  • Sieciach zasilania awaryjnego
  • Generatorach lub grupach zasilania prądem stałym
  • Sieciach zasilania pomocniczego i sterowania
  • Aplikacjach kolejowych
  • Aplikacjach morskich
  • Pomieszczeniach medycznych


RI-R11 / RI-R11D   (karta katalogowa)
Przekaźnik kontroli izolacji w systemach dc MAX 250V z możliwością ustawienia punktu zadziałania.
Sygnalizator zadziałania. Montaż na szynie DIN 35mm.


RI-F48, RI-R48 i RI-R48N (karta katalogowa)      RI-R48P (karta katalogowa)
Przekaźnik kontroli izolacji w systemach ac/dc MAX 48V z możliwością ustawienia punktu zadziałania.
Sygnalizator zadziałania. Montaż na szynie DIN 35mm.


RI-R60   (karta katalogowa)
RI-R60 jest przekaźnikiem umożliwiającym kontrolę izolacji względem ziemi w izolowanych sieciach prądu przemiennego (IT) do 760 V w połączeniu bezpośrednim, lub do 1000 V przy zastosowaniu adaptera ARI-R60.
Montaż na szynie DIN 35mm.


RI-SM   (karta katalogowa)
RI-SM jest przekaźnikiem umożliwiającym kontrolę rezystancji względem ziemi sieci niebędącej pod napięciem. Prewencyjny monitoring jest w rzeczywistości bardzo ważny w przypadku aplikacji, które nie są czynne w sposób stały (np. silniki, agregaty p-poż itp.) W tych aplikacjach wilgotność oraz kondensacja pary wodnej mogą w poważnym stopniu zmniejszyć poziom izolacji i przeszkadzać w prawidłowym funkcjonowaniu w momencie załączenia układu do pracy. Montaż na szynie DIN 35mm.