Powrót Oprogramowanie zarządzające NRGOprogramowanie NRG do nadzoru, sterowania i zarzadzania z poziomu PC, danymi generowanymi przez analizatory serii EMS i EMA, mierniki wieofunkcyjne serii EMM lub mierniki energii serii EMC. Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i łatwe w użyciu. Jego główne zalety i przykłady wizualizacji pokazane są poniżej:


Program opracowany dla środowiska Windows
Możliwość zarządzania nastawami podłączonych mierników
Pełne oprogramowanie dla zarządzania rejestrami i alarmami
Rejestracja alarmów, wartości maksymalnych i minimalnych oraz danych wejściowych
Wizualizacja numeryczna i graficzna (wskaźniki analogowe, cyfrowe i linijka graficzna) różnych parametrów liniowych (napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy, moc czynna, bierna i zespolona, energie czynne i bierne) z ewentualną rejestracją wartości alarmów.
Wizualizacja kształtu mierzonych przebiegów i trendów dla różnych wielkości


Numeryczna i graficzna wizualizacja składników harmonicznych (aż do 31) napięcia i prądu .
Rejestracja graficzna
Graficzna wizualizacja kształtu krzywych napięcia i prądu
Wizualizacja zużycia energii podzielonego na przedziały czasowe (time bands)
Rejestracja i zapamiętanie różnych parametrów linii (napięcie, prąd, częstotliwość, współczynnik mocy, moce czynne, bierne i pozorne, energie - pomiar czterokwadrantowy)


Wizualizacja rozmieszczenia każdego miernika w instalacji
Odczyt mierzonych wartości z pamięci urzadzenia
Wizualizacja stanu wejść cyfrowych
Wizualizacja stanu wyjść cyfrowych używanych dla alarmów, sterowania i zarządzania obciążeniami, generacji impulsów, itd.
Obsługa połączeń sieciowych
Konwersja danych do arkuszy elektronicznych