Powrót Analizatory z funkcją nadzoru serii EMSCennik Oprogramowanie

Cennik Program NRG


  Najnowszą rodziną multimetrów w ofercie Contrel Elettronica jest seria analizatorów parametrów elektrycznych EMS przeznaczona do kontroli, pomiarów, rejestracji i zarządzania wszystkimi parametrami sieci energetycznej, z zaawansowanymi funkcjami nadzoru gotowymi do praktycznego i prostego zastosowania.

Karta katalogowa
Instrukcja użytkownika

Główne cechy są wyszczególnione poniżej:

Szczególnie wysokie parametry przy zachowaniu dobrej proporcji cena/jakość
Wygoda w zastosowaniach, nawet jako prostych multimetrów w skrzynkach rozdzielczych


Pomiar wartości skutecznych i duża dokładność pomiarów w klasie 0.5 dla napięć i prądów oraz w klasie 1 dla pomiarów energii, zgodnie z normą IEC 1036.
Pomiar i zarządzanie mierzonymi wielkościami, ich średnimi, maksymalnymi i minimalnymi wartościami (dotyczy wartości w okresie i absolutnych) w celu kompletnej i precyzyjnej analizy sieci energetycznej.


Dwukierunkowe (4-kwadrantowe) liczniki energii czynnej i biernej przydatne w bilansie energetycznym.
Mierniki energii z możliwością podziału na dogodne tryfy w celu prawidłowego zarządzania kosztami energii.
Dostęp do informacji ogólnych dotyczących konkretnego analizatora: nazwa i wersja, nr seryjny, konfiguracja wejść i wyjść, opcje, protokół komunikacyjny itp.
Pomiar prądu przewodu zerowego.


Odczyt współczynnika harmonicznych THD prądów i napięć w każdej fazie.
Analiza składowych harmonicznych dla napięć i prądów do 20 harmonicznej dla 50Hz.
Możliwość zapamiętywania wartości pomiarów, ich wartości średnich, maksymalnych i minimalnych oraz danych harmonicznych.
Wbudowany zegar i kalendarz.
Weryfikacja prawidłowości podłączenia przekładników prądowych oraz napięciowych (kolejność faz).
Zarządzanie parametrami dodatkowymi, nawet nieelektrycznymi z dodatkowych wejść, tworząc kompletny system pomiarowy.
Pełne programowanie parametrów pracy (nastawy, przekładnia prądowych i napięciowych przekładników, alarmy, histerezy, peryferia itp.)
Pełne programowanie wyjść alarmowych (selekcja parametru, opóźnienie, max/min histereza itp.)
Stan zestyków wyjściowych i wejściowych.
Protokół komunikacyjny Modbus-RTU.


Przyjazne oprogramowanie "NRG" dla środowiska Windows do zarządzania z poziomu PC (do 128 węzłów sieci) przez port szeregowy.
Rejestracja i graficzna wizualizacja pomiarów z możliwością wydruku.
Możliwość uaktualniania oprogramowania za pośrednictwem połączenia z portem szeregowym. Pozwala to na uaktualnienie funkcji bez wymiany analizatora.
Dodatkowe wyjścia szeregowe dla podłączenia lokalnej drukarki lub modemu do transmisji danych.
128Kb wewnętrznej pamięci służącej do rejestracji danych.
Weryfikacja stanu pamięci wewnętrznej, ilość użytych i wolnych rejestrów.
Programowalny tryb synchronizacji analizatora.


Łatwe i intuicyjne programowanie i użycie przy pomocy przyjaznego rozwijalnego menu.
Wyjścia dwustanowe (do: sygnalizacji alarmów (wartości max. /min. z opóźnieniem czasowym, histerezą itp.), stycznikowe i generacja impulsów przy pomiarze energii.
Wejścia dwustanowe dla zliczania impulsów, synchronizacji, definicji grup czasowych, połączeń z zewnętrznymi miernikami itp.
Wyjścia analogowe w pełni programowalne, proporcjonalne lub odwrotnieproporcjonalne do wybranej wartości.
Czujnik wewnetrznej kompensacji temperaturowej.
Wizualizacja parametrów za pomocą wysokiej rozdzielczości, kolorowego wyświetlacza graficznych LCD.
Obudowa do montażu zatablicowego w rozmiarach DIN 96x96mm.
Praktyczne zaciski z bezpiecznymi osłonami.