Powrót Multimetry LCD parametrów sieci z ModBusPrzekładniki prądowe Oprogramowanie

Przekładniki prądowe Program NRG


zajrzyj tutaj -> KARTA KATALOGOWA <- zajrzyj tutaj

zajrzyj tutaj -> INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA <- zajrzyj tutaj


    Współczesne sieci zasilające w coraz większym stopniu poddawane są niekorzystnym oddziaływaniom związanym z zakłóceniami, zniekształceniami przebiegów. Wynika to z nieliniowego charakteru obciążeń generujących wyższe harmoniczne co bardzo utrudnia utrzymanie parametrów zasilania zgodnych z obowiązującymi normami. Równocześnie charakter procesów przemysłowych coraz częściej wymaga niezawodnego zasilania i unikania przerw w jego dostawach. Dlatego też warto jest stosować rozwiązania mogące odpowiednio wcześnie zasygnalizować przekroczenie dopuszczalnych parametrów jak i pozwalające na bieżącą analizę stanu sieci jak i wielkości mogących wpływać na ocenę pracy samych urządzeń energetycznych.
  Multimetr tablicowy EMM-4L jest jednym z takich elementów mogących zwiększyć poziom niezawodnego funkcjonowania obwodu elektrycznego. Wygodnymi dla użytkownika cechami tego urządzenia jest czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD oraz dostępny w standardzie port komunikacyjny RS485 z protokołem Modbus, pozwalający na współdziałanie tego multimetru z systemami automatycznego nadzoru i sterowania.