Powrót Tabela doboru multimetrów serii EMM / ELM / EMC / EMT

Katalog MULTIMETRÓW
do pobrania (format pdf - 9MB)

Aby uzyskać szczegóły należy kliknąć na nazwie
>>>
( + ) w standardzie
( * ) opcjonalnie
( I ) tylko prąd

Parametry techniczne
DIN 96x96mm lub 72x72mm montaż na szynie DIN - 3 lub 6 modułów
E
M
M
-
4
h
 
 
 
 
 
 
E
M
M
-
4
h
p
 
 
 
 
 
E
M
M
-
4
h
p
-
4
8
5
 
E
M
M
-
4
h
p
-
P
F
 
 
E
M
M
-
4
h
p
-
4
8
5
A
E
M
M
-
4
h
p
-
E
T
H
 
E
M
M
-
4
h
p
-
L
O
N
 
E
M
M
-
R
4
h
 
 
 
 
 
E
M
M
-
R
4
h
p
 
 
 
 
E
M
M
-
R
4
h
-
4
8
5
 
E
M
M
-
m
4
h
 
 
 
 
 
E
M
M
-
m
4
h
p
 
 
 
 
E
M
M
-
m
4
h
-
4
8
5
 
E
M
M
-
R
3
V
A
 
 
 
 
E
M
M
-
m
3
V
A
 
 
 
 
E
L
M
-
4
 
 
 
 
 
 
 
E
L
M
-
4
-
4
8
5
 
 
 
E
L
M
-
4
-
P
F
 
 
 
 
E
M
C
-
3
B
 
 
 
 
 
 
E
M
C
-
3
B
4
8
5
 
 
 
E
M
M
-
m
D
3
h
 
 
 
 
E
M
M
-
m
D
3
h
p
 
 
 
E
M
M
-
m
D
3
h
-
4
8
5
E
M
M
-
D
4
h
 
 
 
 
 
E
M
M
-
D
4
h
p
 
 
 
 
E
M
M
-
D
4
h
p
-
4
8
5
E
M
M
-
D
4
h
p
4
8
5
A
E
M
M
-
D
4
h
p
-
E
T
H
E
M
M
-
D
4
h
p
-
L
O
N
E
M
M
-
m
D
3
V
A
 
 
 
E
M
T
-
3
S
 
 
 
 
 
 
E
M
T
-
3
S
I
 
 
 
 
 
E
M
T
-
3
S
A
 
 
 
 
 
E
M
C
-
D
3
B
 
 
 
 
 
E
M
C
-
D
3
B
4
8
5
 
 
E
M
M
-
D
1
-
4
8
5
 
 
E
M
M
-
D
1
-
P
 
 
 
 
Napięcie (V) (S,L1,L2,L3,L12,L23,L31) +++++ +++++ +++++       +++++ +++++ +++   ++
Prąd (I) (S,L1,L2,L3) +++++ +++++ +++++ +++   +++++ +++++ +++   ++
Prąd przewodu zerowego (N) ***** **          +++      ** ****  ***     
Izolowane wejścia prądowe (T) ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   
Współczynnik mocy (P.F.) (S,L1,L2,L3) +++++ +++++ ++++        +++++ ++++  +++   ++
Moc czynna (P) (S,L1,L2,L3) +++++ +++++ ++++        +++++ ++++  +++   ++
Moc bierna (Q) (S,L1,L2,L3) +++++ +++++ ++++        +++++ ++++  +++   ++
Moc pozorna (S) (S,L1,L2,L3) +++++ +++++ ++++        +++++ ++++  +++   ++
Częstotliwość +++++ +++++ +++++       +++++ +++++ +++   ++
Licznik godzin +++++ +++++ +++++       +++++ +++++       ++
Temperatura +++++ +++++ +++         +++++ ++++  +++   ++
Energia czynna +kWh +++++ +++++ +++      ++ +++++ ++++  +++++ ++
Energia bierna +kVArh +++++ +++++ +++      ++ +++++ ++++  +++++ ++
Energia pozorna +kVAh +++++ +++++ +++      ++ +++++ ++++  +++++ ++
Energia czynna +kWh
2 taryfy
 ***  *              ++     * * *      ++   
Energia bierna +kVArh
2 taryfy
 ***  *              ++     * * *      ++   
Max. wartości chwilowe (I, SP, SS) +++++ +++++ +++         +++++ ++++  +++   ++
Max. wartości chwilowe (I, V) +++++ +++++ +++++ III   +++++ +++++ +++   ++
Max. wartości średnie (I1śr, I2śr, I3śr) +++++ +++++ +++++ +++   +++++ +++++ +++   ++
Wartości średnie (I1, I2, I3, SP, SQ, SS) +++++ +++++ +++         +++++ ++++  +++   ++
Prognoza max. śr. war-
tości
(SPśr,SQśr,SSśr)
+++++ +++++ +++         +++++ ++++  +++   ++
Wejście dwustanowe  ***  **             ++     * * **          
2 wyjścia dwustanowe (alarm lub gen. impulsów)  ++++ ++ ++  + * * +++ + +   +++++ *++++ + +
Wyjście szereg. RS485
(protokół MODBUS-RTU)
  + +     +   +    +  +   +   ++        + + 
Wyjście analogowe
(0/4 do 20mA)
    +                          +