Powrót Multimetry wielofunkcyjne serii EMM / EMCAkcesoria Tabela doboru Oprogramowanie

Akcesoria i rozszerzenia Tabela doboru Program NRG


  Cyfrowe multimetry wielofunkcyjne serii EMM pozwalają na pomiar głównych parametrów elektrycznych sieci energetycznej. Miejscowa wizualizacja (ponad 30 mierzonych parametrów) jest realizowana, za pomocą łatwych do odczytania, czterech wyświetlaczy LED. Czwarty wyświetlacz pozwala na równoczesny odczyt dwóch rożnych parametrów. Selekcja parametru przeznaczonego do wyświetlenia jest bardzo prosta przy pomocy odpowiednich znaczników LED. Instrumenty te wyświetlają również szczytowe wartości prądów i mocy czynnej oraz ich chwilowe lub uśrednione wartości.

  Opcjonalnie dostępne są również cyfrowe wyjścia (impulsowe lub alarmowe), wyjście szeregowe Rs485 (protokół MODBUS-RTU), wyjście analogowe 0/4-20mA oraz prądowe wejście dla pomiaru prądu przewodu zerowego i cyfrowe wejście synchronizujące. Wielofunkcyjny multimetr EMM za-stępuje pojedynczy miernik w pomiarach napięć, prądów, energii, współczynnika mocy, mocy czynnej i biernej, często-tliwości i temperatury oszczędzając czas, przestrzeń i ilość okablowania w większości typowych aplikacji rozdzielni elektrycznych.

  Inne, prostsze rozwiązania są również dostępne dla pomiaru tylko prądów i napięć (woltomierz/amperomierz), czy nowe wersje liczników energii czynnej i biernej. Wszystkie wspomniane mierniki mogą występować w wielu wersjach, zarówno jako montowane zatablicowo w rozmiarach DIN 96x96mm (również ze zmniejszona głębokością), DIN 72x72mm, DIN 48x48mm, jak również w wykonaniach do montażu na szynę o wielkości 3 lub 6 modułów 17,5 mm.

  Multimetry EMM są przygotowane do pomiaru prądu i napięć w trzech fazach, z możliwością pomiarów w jednej fazie, niesymetrycznych sieciach trójfazowych, w sieciach z lub bez przewodu zerowego. Dodatkowo należycie skompensowany, zabudowany w tylnej części, czujnik temperatury służy do pomiaru temperatury skrzynki rozdzielczej.

  Wejścia prądowe są przygotowane do użycia z zewnętrznymi przekładnikami prądowymi /5A po stronie wtórnej. Przekładnia użyta w przekładniku (duży zakres od 5 do 10000A) może być łatwo zaprogramowana przyciskami umieszczonymi na przednim panelu.

  Dopuszczalne napięcie wejściowe wynosi 500V (600V na żądanie). Niektóre wersje są przygotowane do współpracy z przekładniami od 1 do 400 w celu użycia przekładników napięciowych w aplikacjach SN. Multimetry w pełni automatycznie wybierają zakres pomiarowy co sygnalizowane jest odpowiednim wskaźnikiem LED dla mnożnika kilo i mega. Powyżej wejść napięciowych i prądowych (w modelach EMM-4... i Emm-D4) znajdują się zaciski zasilania pomocniczego, odseparowanego od innych wejść, co czyni niektóre wersje przygotowanymi do wielozakresowego zasilania.

  Wartości skuteczne napięć i prądów, częstotliwości i wszystkie inne wyznaczone wielkości są wyświetlane na 4 trzycyfrowych wyświetlaczach. Pierwsze trzy pokazują wartość wskazanej wielkości równocześnie w 3 fazach. W ten sposób jest możliwość odczytu napięć, napięć międzyfazowych, prądów, współczynników mocy oraz mocy czynnej itd. w każdej z trzech faz. W niektórych wykonaniach wyświetlacze te służą do pokazania wartości energii czynnej i biernej (nawet w 2 grupach modele EMM-..e). Czwarty wyświetlacz jest przeznaczony do wyświetlania tych wielkości, które nie są rozdzielone na poszczególne fazy (częstotliwość i temperatura) oraz napięcia trzech faz i napięcia międzyfazowego. Naciśniecie przycisku (SL) powoduje ukazanie się na wyświetlaczu wartości trójfazowej (sumę lub średnia wartość z trzech faz). Poprzez przytrzymanie tego przycisku, na więcej niż 2 s, możemy zobaczyć wartości szczytowe.

  W ten sposób, w zależności od przyjętego rozwiązania, można równocześnie obserwować napięcie (fazowe lub międzyfazowe) i trzy prądy lub częstotliwość i trzy prądy, itd. Zastępuje to typową instalacje złożona z trzech amperomierzy, woltomierza, miernika częstotliwości oraz przełącznika wyboru z zachowaniem oczywistych korzyści ekonomicznych związanych z wykorzystaną przestrzenią, czasem montażu udostępniając użytkownikowi bardziej kompleksowe urządzenie.

  Cyfrowe multimetry znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie jest niezbędna lokalna wizualizacja parametrów elektrycznych. Dlatego typową aplikacją jest zabudowa w skrzynkach rozdzielczych, zarówno w rozdzielniach elektrycznych, jak i w sterowniach maszyn, silników, generatorów itp. Natychmiastowy i prosty sposób odczytu na 8 segmentowych wyświetlaczach LED oraz wskaźnikach LED dla wybranego parametru pozwala na stosowanie również w innych prostszych aplikacjach.


zajrzyj tutaj -> TABELA DOBORU <- zajrzyj tutaj


zajrzyj -> WYROBY POPRZEDNIEJ GENERACJI <- zajrzyj