Powrót Tabela doboru analizatorów serii EMA

Katalog ANALIZATORÓW
do pobrania (format pdf - 6MB)Aby uzyskać szczegóły należy kliknąć na nazwie
>>>
( + ) w standardzie
( # ) z programem "NRG"
( * ) opcjonalnie

Parametry techniczne
Wersje podstawowe Wersje "H"
E
M
A
 
9
6

 
E
M
A
 
9
0

 
E
M
A
 
1
4

 
E
M
A
 
1
0

 
E
M
A
 
1
1

 
E
M
A
 
D
9

 
E
M
A
 
9
6

H
E
M
A
 
9
0

H
E
M
A
 
1
4

H
E
M
A
 
1
0

H
E
M
A
 
1
1

H
E
M
A
 
D
9

H
Napięcie (V) (S,L1,L2,L3,L12,L23,L31) ++++++ ++++++
Prąd (I) (S,L1,L2,L3) ++++++ ++++++
Prąd przewodu zerowego (N) ++++++ ++++++
Izolowane wejścia prądowe ++++++ ++++++
Współczynnik mocy (P.F.) (S,L1,L2,L3) ++++++ ++++++
Moc czynna (P) (S,L1,L2,L3-średnia-max) ++++++ ++++++
Moc bierna (Q) (S,L1,L2,L3-średnia-max) ++++++ ++++++
Moc pozorna (S) (S,L1,L2,L3-średnia-max) ++++++ ++++++
Energia czynna i bierna dodatnia +Wh +VArh (S,L1,L2,L3) ++++++ ++++++
Energia czynna i bierna ujemna -Wh -VArh (S,L1,L2,L3) ++++++ ++++++
Energia czynna i bierna w podziale na 4 przedziały w 10 okresach #+#+++ ++++++
Częstotliwość ++++++ ++++++
Współczynnik zawartości harmonicznych THD
V,I (L1,L2,L3)
++++++ ++++++
Numeryczna analiza harmonicznych ++++++ ++++++
Graficzna analiza harm.
wprost na wyświetlaczu
 + ++   + ++ 
Temperatura i kolejność faz ++++++ ++++++
Dodatkowe parametry wejściowe ++++++ ++++++
Wewnętrzny zegar i kalendarz ++++++ ++++++
Wizualizacja graficzna
wprost na wyświetlaczu
 + ++   + ++ 
Max. wartości chwilowe (I, SP, SS) ++++++ ++++++
Wartości średnie (I1, I2, I3, SP, SQ, SS, SP.F.) ++++++ ++++++
Max. wartości średnie (max. zapotrzebowanie) I1śr,I2śr,I3śr ++++++ ++++++
Prognoza max. śr. war-
tości
(SPśr,SQśr,SP.F.śr)
++++++ ++++++
Wyjście szeregowe RS485 / RS232 ++++++ ++++++
Dodatkowe wyjście szeregowe RS485 / RS232 ****** ******
Protokół komunikacyjny ASCII ++++++ ++++++
Protokół komunikacyjny MODBUS-RTU ****** ******
Protokół komunikacyjny PROFIBUS/DP (z zewn. modułem) ****** ******
2 wyjścia cyfrowe (alarmy, gener. impusów) ++++++ ++++++
2 cyfr. przek. wyjściowe (alarmy, gener. impusów) **     **    
4 wyjścia cyfrowe (alarmy, gener. impusów)   ***    *** 
6 wyjść cyfrowych (alarmy, gener. impusów)   ***    *** 
2 wejścia cyfrowe (synchr., licznik impusów) ++++++ ++++++
4 wejścia cyfrowe (synchr., licznik impusów)   ***    *** 
6 wejść cyfrowych (synchr., licznik impusów) **   * **   *
8 wejść cyfrowych (synchr., licznik impusów)   ***    *** 
1 wyjście analogowe (0/4-20mA) **     **    
2 wyjścia analogowe (0/4-20mA)   ****   ****
4 wyjścia analogowe (0/4-20mA)   ****   ****
Pamięć wewnętrzna 128kB (1Mb opcja) ++++++ ++++++